_______________________//surogat
Link :: 10.09.2007 :: 00:52
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Komentuj (2)


Link :: 28.09.2007 :: 01:47
Spór o naturę czasu i przestrzeni
Wybrane zagadnienia filozofii czasu i przestrzeni Johna Earmana

ISBN 83-233-1480-2, 2001, format B5, s. 120, oprawa miękka

Wstęp
I. Główna stanowiska w sporze absolutyzm-relacjonizm
1. Absolutyzm i relacjonizm jako stanowiska ontologiczne
2. Atrybutywizm
3. Absolutyzm i relacjonizm jako stanowiska w sporze o naturę ruchu
4. Inne sensy „absolutności”

II. Spór o naturę ruchu i jego związki ze sporem substancjalizm – relacjonizm
1. Symetrie w klasycznych teoriach ruchu
2. Co oznacza termin „Absolutny”?
3. Spór o naturę ruchu w fizyce przedrelatwistycznej
4. Ruch obrotowy w fizyce klasycznej
5. Relacjonistyczne teorie Barboura i Bertottiego
6. Spór o naturę ruchu i teoria względności
7. Spór o naturę ruchu a ontologiczny spór substancjalizm-relacjonizm
8. Ocena Earmanowskiego ujęcia sporu o naturę ruchu

III. Główne argumenty w sporze substancjalizm – relacjonizm
1. Argument Leibniza
2. Argument Kanta
3. Argument Fielda
4. Argument dziury
4.1. Einsteina argument dziury
4.2. Earmana – Nortona argument dziury
4.3. Analiza możliwych reakcji na argument dziury
4.3.1. Instrumentalizm
4.3.2. Atrybutywizm
4.3.3. Relacjonizm
4.3.4. Strukturalizm
4.3.5. Esencjalizm
4.3.6. Substancjalizm negujący transświatową identyfikację punktów

IV. Czy można uprawiać fizykę bez czasoprzestrzeni?

Wnioski końcowe

Literatura

Skorowidz nazwisk

Skorowidz rzeczowy


Komentuj (0)
link1
link2
link3


2018
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2016
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2015
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2014
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2008
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2006
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2005
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec